Win actie Jaarvoorraad condooms

In 3 simpele stappen doe jij mee:

Stap 1: Plaats een bestelling op allecondooms.nl

Stap 2: Als jij 1 van de 4 gouden tickets in jouw bestelling hebt dan win jij een jaarvoorraad condooms

Stap 3: Stuur ons een bericht + foto van jouw ticket op onze Facebook pagina en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op

Allecondooms

  • Een jaarvoorraad condooms bestaat maar liefst uit 144 condooms. Hiermee ben jij een jaar lang voorzien van condooms!
  • Je kunt je prijs claimen tot 14 juni 2017

De gouden ticket :

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de facebook acties van EDC Internet Retail en de daaronder vallende shops (hierna verder te noemen 'actie').

1.2 De actie wordt georganiseerd door EDC Internet. 

1.3 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.


2. Aansprakelijkheid

2.1 Aansprakelijkheid EDC Internet 
2.1.1 Op deze actie zijn de Algemene voorwaarden van EDC Internet van toepassing

2.1.2 EDC Internet is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. EDC Internet geeft geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen, met uitzondering van de standaard product garantie. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 

2.1.3 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.


2.2 Aansprakelijkheid derden 
2.2.1 Hetgeen artikel 2.1.2 bepaalt, geldt onverminderd voor toeleveranciers van EDC Internet cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.